Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Historia III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

III Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 2 wchodzą obecnie w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Bywa, że brodniczanie wszystkie placówki określają jednym mianem "Siódemka". Początki historii III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy nierozerwalnie wiążą się z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 7. Chociaż akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 7 pochodzi z 28 września 1990 roku, nowy rok szkolny rozpoczęto 10 października. W wielkim trudzie udało się z czasem oddawać do dyspozycji nauczycieli i uczniów kolejne segmenty, mieszczące sale lekcyjne i ciągi komunikacyjne. Pozwoliło to zwiększać liczbę kształcących się uczniów. Wzrastała także liczba pracujących tu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W związku z dużą liczbą uczniów, kończących klasy ósme i pragnących kontynuować naukę w szkole średniej pojawił się projekt dyrektora Tomasza Wysockiego, o utworzeniu liceum ogólnokształcącego. 20 sierpnia 1992 roku zapadła decyzja o utworzeniu III LO w Brodnicy. Rodziła się tradycja Pierwszy nabór uczniów III LO obejmował tylko 25 uczniów. W taki sposób została utworzona pierwsza klasa, która podjęła naukę w nowym liceum. Pod kierunkiem nauczycieli i dyrekcji szkoły uczniowie rozpoczęli aktywne działania nie tylko na rzecz liceum, ale również podstawówki. Swoimi działaniami zapoczątkowali oni szereg imprez kulturalno-rozrywkowych. Część spośród nich kultywowanych jest aż po dzień dzisiejszy. Skład Grona Pedagogicznego III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy ukształtował się na przestrzeni ostatnich 15 lat. Obecnie procesem kształcenia zajmuje się 31 nauczycieli. Wszyscy uczący pedagodzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Najwyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciela dyplomowanego) zdobyło już 11 nauczycieli. Od chwili powstania szkoły Grono Pedagogiczne w porozumieniu z rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi działalność placówki wypracowało szereg szkolnych tradycji. Mają one na celu konsolidację środowiska uczniowskiego, tworzenie atmosfery przyjaźni i współpracy oraz wyrobienie pozytywnego i charakterystycznego wizerunku III LO. Najbardziej charakterstyczną uroczystością szkoły, która kończy naukę uczniów w III LO jest rozdanie świadectw maturalnych. Wśród innych szkolnych imprez okolicznościowych warto wymienić uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, otrzęsiny, integracyjne wycieczki uczniów, cykliczne spotkania i konferencje. Imprezy kalendarzowe to m.in. obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, zabawy i wróżby andrzejkowe, Mikołajki, spotkania wigilijne, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, obchody Dnia Sportu, Dni Kultury Obcojęzycznej, Dzień Kultury Europejskiej, Dzień Samorządności). Imprezy organizowane z myślą o maturzystach to połowinki, studniówka i różyczkowanie. Obecnie w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy kształci się 349 uczniów w 12 oddziałach klasowych. Od nowego roku szkolnego licealiści będą mogli podjąć naukę w klasach o profilu prawniczo-dziennikarskim, politechnicznym, biomedycznym oraz językowo-turystycznym. W dorobku uczniów warto wymienić czołowe lokaty, zdobywane na konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim z Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiady o Internecie oraz Olimpiady Przedsiebiorczosci i Wiedzy o Regionie.

Baza dydaktyczna i goście III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy posiada jedną z najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych na terenie miasta. Jednak uczniowie i nauczyciele ciągle czekają na dokończenie inwestycji, która poprawi obecną bazę lokalową, Przewidziano w niej nowoczesne pracownie fizyki, biologii, chemii oraz bibliotekę. Uczniowie podejmujący naukę w III LO w Brodnicy mają do dyspozycji dwie sale audytoryjne na 400 miejsc, bibliotekę z centrum multimedialnym, wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny pracownie językowe, pracownię fizyczną, pracownię historyczną, pracownię geograficzną, pracownię matematyczną, pracownię przedsiębiorczości, pracownię biologiczno-chemiczną z zapleczem dydaktycznym, pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy typu Macintosch i IBM PC centrum multimedialne do dyspozycji uczniów). W procesie kształcenia pomaga pedagog i psycholog szkolny. Do dyspozycji uczniów jest również gabinet przedlekarski. Obiekty sportowe tworzy hala sportowa, kryty basen kąpielowy i kompleks boisk sportowych pełniących rolę stadionu przyszkolnego dla Zespołu Szkół nr 1. Kompleks zagospodarowano w asfaltowe boisko do koszykówki (mogące pełnić rolę lodowiska w okresie zimowym), sztuczną murawę do tenisa ziemnego i piłki ręcznej. W obrębie obiektu mieści się także tartanowa bieżnia. III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy bardzo szybko zyskało sympatię i uznanie zarówno w oczach brodniczan, jak i wybitnych przedstawicieli nauki, oświaty, kultury, polityki, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W murach placówki gościło wiele osobistości, które swoją obecnością uświetniało wiele uroczystości szkolnych. Ślady ich pobytu odnaleźć można w kronikach szkolnych, archiwalnych artykułach lokalnej prasy, materiałach brodnickich telewizyjnych stacji kablowych oraz wspomnienia pracowników szkoły i środowiska lokalnego. Wśród najważniejszych gości, którzy odwiedzili Szkołę znaleźli się między innymi tak znani i poważani politycy, jak pan Władysław Bartoszewski (były minister spraw zagranicznych). Spośród aktorów, którzy odwiedzili III LO był Daniel Olbrychski, Jerzy Kamas i Jan Nowicki. Zani sportowcy, którzy rozegrali tu mecz w ping-ponga to Andrzej Grubba i Jorg Persson. Licealistów odwiedzili również muzycy z zespołu Golec uOrkiestra. III LO odwiedzili także przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast z duńskiego Brorup, niemieckiego Syke, czy z Kiejdan na Litwie. Z poważanych przedstawicieli kultury i nauki, którzy odwiedzili III LO w Brodnicy byl Alexander książę Czartoryski z Brazylii (członek wspierającej polską kulturę i naukę Fundacji Czartoryskich). Radosław Stawski Na podstawie informacji udzielonych przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy mgr. Tomasza Wysockiego i wicedyrektor ZSnr1 do spraw III Liceum Ogólnokształcącego mgr Marię Malinowską. Raster: Obecnie w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy kształci się 349 uczniów w 12 oddziałach klasowych. Od nowego roku szkolnego licealiści będą mogli podjąć naukę w klasach o profilu prawniczo-dziennikarskim, politechnicznym, biomedycznym oraz językowo-turystycznym. Raster: Uczniowie III LO biorą cykliczny udział w następujących konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim: Olimpiada o Internecie, Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Przedsiębiorczości i Wiedzy o Regionie, Olimpiada Biologiczna, Wojewódzki Konkurs Fizyczny, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Literatury Języka Polskiego, Olimpiada wiedzy Teologicznej oraz Ogólnopolski Konkurs Biblijny. Najbardziej znaczącym osiągnięciem było zdobycie przez szkołę marki Europrodukt za realizacje projektu "Style i cele młodych Europejczykow na przełomie tysiaclecia".

Back to top