Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

W naszej szkole uczniowie co roku zdobywają uprawnienia do poruszania się po drogach publicznych. Do egzaminu przygotowują się w ciągu całego roku szkolnego na lekcjach techniki. W czerwcu klasy 4 przystąpiły do egzaminu na kartę rowerową, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Cześć teoretyczna polega na sprawdzeniu wiadomości w formie pisemnej i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Celem egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Egzamin praktyczny polega na przejechaniu rowerem po torze przeszkód na szkolnym placu. Ocenie podlega m.in. pozycja kierującego na pojeździe, płynne ruszanie z miejsca, sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
Egzaminy przeprowadza na terenie szkoły nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Każdy uczeń ma możliwość poprawy egzaminu. Uzyskanie karty rowerowej jest dla uczniów ogromnym sukcesem, sprawia im radość i daje ogromną satysfakcję.  

Back to top