Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich".
Jan Paweł II

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy. Dzięki temu uczą się wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że nie jest im obojętny los drugiego człowieka. Wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach. Za pomoc i otwarte serca należą się wszystkim serdeczne podziękowania. 

Back to top