Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Klasy 1-3 przystąpiły do autorskiego projektu p. Darii Gabryel, wychowawczyni klasy 2b.
Główne założenia programu to:
- kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niezależnie od wieku dziecka.

Dziś (12.09.2022 r.) dzieci zostały zaproszone do projektu i zaznajomione z podstawami pierwszej pomocy.

Zapraszamy do fotorelacji.

Back to top